Företaget

Mitt i IndustriSverige finns Hestra Teknik AB, företaget som inom affärsområdet legotillverkning erbjuder tillverkning åt en mängd olika företag och branscher där kvalitet prioriteras.

Företaget bildades 1989 och har följt mönstret inom Gnosjöregionen, genom att växa i takt med kundernas efterfrågan.

Hestra Teknik's affärsidé är legotillverkning åt företag, verksamma inom telecom, medicinteknik, hydraulik och pneumatik, godshantering, gjuteri m.fl. genom skärande bearabetning i främst aluminium, zink, mässing, mjukt stål och plast. Tillverkningen sker i CNC-styrd svarv och fleroperationsmaskiner.
HT utvecklar och tillverkar fixturer för t.ex. fräsning, borrning och gängning i egen verktygsverkstad.

Hestra Teknik AB ingår from 1 Maj 2009 till 100% i Swemix-koncernen.

                   www.hestrateknik.se