Produktion

Hestra Teknik AB har 7 st Japanska CNC-maskiner . Brother , Mori-Seiki & Mazak. 6 st vertikala fräsmaskiner & 1 st CNC-svarv med fräsmöjlighet. En av Brother-maskinerna är bestyckad med robot från Universal Robots. Vi konstruerar alla våra fixturer själva eller i nära samarbete med en verktygsfirma på orten! Vi har också noggranna och duktiga medarbetare som är lika viktigt som bra maskiner. För övrigt har vi en komplett fixturverkstad med manuella maskiner. Vi ombesörjer även vidareförädling av detaljerna såsom ytbehandling , blästring, märkning mm. Läs mer om maskinparken

Kvaltitet

Kvalitet är nyckeln i Hestra Teknik's produktion. Vi jobbar efter kvalitetssystemet ISO 9001.

Vi har för att säkerställa vår höga kvalitet 1 st mätmaskin och 1 st höjdmätare. Förutom detta har vi handverktyg som tolkar, gängtolkar & micrometrar. Vi strävar alltid efter att leverera detaljer 100% måttriktiga. Vi jobbar också med en nära kontakt med våra kunder för diskussioner om kvalitetkänslan. Att leverera detaljer med ”snygg finish” är en självklarhet.

Vi har duktiga operatörer som larmar tidigt om materialet/gjutgodset skulle vara annorlunda/felaktigt.
Vi kan därför stoppa produktionen innan bearbetningen är slutförd för att rätta till ev. problem.

I kvalitet tycker vi också att det ingår leveransprecision, vi försöker i möjligaste mån leverera detaljerna till kundens önskemål. Vår flexibla organisation och maskinpark gör att vi med kort varsel kan flytta produktion mellan maskiner.

Företaget

Mitt i Industri-Sverige finns Hestra Teknik AB, företaget som inom affärsområdet legotillverkning erbjuder tillverkning åt en mängd olika företag och branscher där kvalitet prioriteras. Hestra Teknik ingår tillsammans med FIG Metall, ZAL-produkter och IRE Metall  i SWEMIX-Gruppen. Koncernen omsätter ca 220 miljoner

Företaget bildades 1989 och har följt mönstret inom Gnosjöregionen, genom att växa i takt med kundernas efterfrågan.

Hestra Teknik ingår tillsammans med FIG Metall, ZAL-produkter och IRE Metall  i SWEMIX-Gruppen. Koncernen omsätter ca 220 miljoner.

Hestra Teknik’s affärsidé är legotillverkning åt företag, verksamma inom telecom, medicinteknik, hydraulik och pneumatik, godshantering, gjuteri m.fl. genom skärande bearabetning i främst aluminium, zink, mässing, mjukt stål och plast. Tillverkningen sker i CNC-styrd svarv och fleroperationsmaskiner.
HT utvecklar och tillverkar fixturer för t.ex. fräsning, borrning och gängning i egen verktygsverkstad.

Hestra Teknik AB ingår from 1 Maj 2009 till 100% i Swemix-koncernen.

Nyheter

Covid -19

Vi har tillsvidare öppet som vanligt! Vi tar dock ej emot besök som inte är nödvändiga för vår produktion! Vi…

Vi har uppdaterat vår loga med nya typsnitt och färger.

Vår robot är igång…

Vår samverkande robot jobbar för fullt! Vi kan bli riktigt konkurrenskraftiga på detaljer i främst aluminium och plast i lite…

Kontakt

HESTRA TEKNIK AB

0370-669800
info(at)hestrateknik.se
Äspåsvägen 14
335 71 HESTRA