Företaget

Företaget bildades 1989 och har följt mönstret inom Gnosjöregionen, genom att växa i takt med kundernas efterfrågan.

Hestra Teknik ingår tillsammans med FIG Metall, ZAL-produkter och IRE Metall  i SWEMIX-Gruppen. Koncernen omsätter ca 220 miljoner.

Hestra Teknik’s affärsidé är legotillverkning åt företag, verksamma inom telecom, medicinteknik, hydraulik och pneumatik, godshantering, gjuteri m.fl. genom skärande bearabetning i främst aluminium, zink, mässing, mjukt stål och plast. Tillverkningen sker i CNC-styrd svarv och fleroperationsmaskiner.
HT utvecklar och tillverkar fixturer för t.ex. fräsning, borrning och gängning i egen verktygsverkstad.

Hestra Teknik AB ingår from 1 Maj 2009 till 100% i Swemix-koncernen.