Kvalitet

Vi har för att säkerställa vår höga kvalitet 1 st mätmaskin och 1 st höjdmätare. Förutom detta har vi handverktyg som tolkar, gängtolkar & micrometrar. Vi strävar alltid efter att leverera detaljer 100% måttriktiga. Vi jobbar också med en nära kontakt med våra kunder för diskussioner om kvalitetkänslan. Att leverera detaljer med ”snygg finish” är en självklarhet.

Vi har duktiga operatörer som larmar tidigt om materialet/gjutgodset skulle vara annorlunda/felaktigt.
Vi kan därför stoppa produktionen innan bearbetningen är slutförd för att rätta till ev. problem.

I kvalitet tycker vi också att det ingår leveransprecision, vi försöker i möjligaste mån leverera detaljerna till kundens önskemål. Vår flexibla organisation och maskinpark gör att vi med kort varsel kan flytta produktion mellan maskiner.