Vår robot är igång…

Vår samverkande robot jobbar för fullt! Vi kan bli riktigt konkurrenskraftiga på detaljer i främst aluminium och plast i lite större serier! Välkommen med din förfrågan!